Братський ліцей №2
Педагогічний колектив Братської школи
Педагогічний колектив
1й клас
1 клас
2-А клас
2-А клас
2-Б клас
2-Б клас
3 клас
3 клас
4 клас
4 клас
5-А клас
5-А клас
5-Б клас
5-Б клас
6 клас
6 клас
7-А клас
7-А клас
7-Б клас
7-Б клас
8 клас
8 клас
9-А клас
9-А клас
9-Б клас
9-Б клас
10 клас
10 клас
11 клас
11 клас
Думка в подарунок
Не знаєш, куди йти –
Шукай тих, хто знає!
Допомогти можна тільки тому,
хто цього хоче.

Павло Загребельний

Намагайтеся бути хоча б трохи добрішим
– і ви побачите, що не зможете вчинити інакше.

Конфуцій

Справжній оптимізм базується не на переконанні, що все буде добре,
а на переконанні, що не все буде погано.

Жан Дютор

Багато чого я навчився у своїх наставників,
Ще більше – у своїх товаришів, та найбільше – у своїх учнів

Із Талмуду

Ми – це не безліч стандартних «Я»,
а безліч всесвітів різних.

В. Симоненко

Якщо ви об’єднаєте свої думки з думками інших людей,
то ваш розум породить такі думки, яких у вас ніколи ще не було.

Д. Максвелл

Філософія життя:
той, хто думає, що може обійтися без інших, дуже помиляється.

Але той, хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, помиляється ще більше.

postheadericon Прийом учнів до першого класу

БРАТСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  №2

БРАТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

 МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       вул.Живковича, 17,смт.Братське, Вознесенський район, Миколаївська область, 55401,тел.(05131)9-14-79

Е-mail[email protected] Код ЄДРПОУ 20889079

________________________________________________________________

НАКАЗ

 

06.03.2023                                      с.Братське                                                   № 28-о

Про  прийом до 1 класу

Братського ліцею №2

на 2023/2024 навчальний рік

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (розділ ІІ «Доступність повної загальної середньої освіти» статті 6,8,9), «»Про захист персональних даних»,  п.8 постанови КМУ від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”, наказу Міністерства освіти та науки  України від 28 березня 2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах війни» та з метою забезпечення права на освіту й  належної організації  і  проведення прийому дітей в 1-й клас до Братського ліцею №2 у 2023/2024 навчальному році

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Визначити дату 1 березня 2023 року датою початку приймання  заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік.
 2. Призначити відповідальною за прийом документів для зарахування до 1 класу секретаря діловода Братського ліцею №2 ТОДОСЕНКО СВІТЛАНУ ГРИГОРІВНУ.
 3. Визначити 30 червня 2023 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей д 1-го класу на 2023/2024 навчальний рік.
 4. Секретарю діловоду ТОДОСЕНКО СВІТЛАНІ ГРИГОРІВНІ:
 • протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють із Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • доводити до відома батьків, що за повноту і достовірність інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає з гідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;
 • забезпечити дотримання правил прийому та отримання всіх необхідних документів для зарахування  до закладу.
 1. Забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:
 • дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних документів:
 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі  довідки про  взяття на облік  внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про проживання дитини та/ одного з її батьків чи законних представників :
 • дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в закладі та проживають на території  Братської ТГ;
 • працівників Братського ліцею №2.
 1. Вважати такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, мешканців, що мають постійну реєстрацію та зареєстровані внутрішньо переміщеними особами. Якщо  документи про зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на території Братської ТГ, заклад освіти  сприяє реєстрації і не відмовляє у прийомі документів;
 2. Взяти до уваги, що :
 • дітям, які вступають до 1 класу Братського ліцею №2 з території обслуговування, закладом не може бути відмовлено у зарахуванні;
 • зарахування до першого класу провести без процедури жеребкування;
 • після першочергового зарахування відбувається зарахування на вільні місця у порядку надходження заяв.
 1. Провести зарахування до Братського ліцею №2 наказом директора до початку навчального року.
 2. Врахувати, що для зарахування учня/учениці до Братського ліцею№2 батьки або особи, які їх замінюють, подають:
 • заяву встановленого зразку;
 • копію свідоцтва про народження дитини (під час подання пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової  документації №086-1/о «Довідка  учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного   огляду», затвердженою наказом МОЗУ від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року №794/18089.
 1. Створити умови безперешкодного доступу до Братського ліцею №2 для функціонування інклюзивного класу.
 2. Взяти до уваги, що:
 • відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» зарахування дітей до закладу світи на конкурсних засадах (проведення будь яких заходів , спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється;
 • не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, непередбачена чинним законодавством;
 • умови для навчання та виховання першокласників встановлено Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОЗ України від 05.09.2020 року №2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394;
 • обов’язковим є наявність згоди на обробку персональних даних та фото й відеозйомку, надана батьками здобувача освіти.
 1. Секретарю діловоду ТОДОСЕНКО СВІТЛАНІ ГРИГОРІВНІ, до 01 червня 2023 року надати уточнену  інформацію до  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  про кількість учнів у першому класі.
 2. Заступнику директора РОСКОШИНСЬКІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНІ:
 • взяти під контроль дотримання вимог щодо зарахування учнів до 1 класу Братського ліцею №2;
 • за необхідності надавати консультації батькам із питань зарахування учнів до 1 класу;
 • провести інформування громадськості, батьків майбутніх першокласників та розмістити до 01 квітня 2023 року на веб сайті, стенді закладу , обравши зручні для огляду локації, інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, порядок прийому дітей до 1 класу, перелік документів, що підтверджують адресу проживання дитини, одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти, прогнозовану кількість класів;
 • розмістити цей наказ на офіційному сайті Братського ліцею №2 до 16.03.2023 року.
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                               Олена СИЛЕНКО

Із наказом ознайомлені:                                                      А. Роскошинська

С. Тодосенко